Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een overzicht van vragen en antwoorden over de keuringen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Ik heb van het CBR een telefoonnummer van Rijbewijsbelang gekregen maar ik kan niet bellen
 • Vanaf 1-4-2022 plant u bij Rijbewijsbelang gemakkelijk zelf uw afspraak via de website of de volgende link: Afspraak maken. Bellen voor een afspraak is niet meer nodig. In sommige brieven van het CBR wordt verzocht te bellen voor een afspraak. Deze informatie is per 1-4-2022 niet meer correct.
 • Heeft u een vraag? U vindt het antwoord op de veelgestelde vragen pagina op de Rijbewijsbelang website: Veelgestelde vragen
 • Heeft u een vraag die niet wordt beantwoord op de veelgestelde vragen pagina? Stuur dan een email naar:  info@rijbewijsbelang.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
 • Wilt u een afspraak annuleren of verzetten? Stuur dan direct een email naar: info@rijbewijsbelang.nl

 

Waarom moet ik gekeurd worden?

Het CBR heeft aangegeven dat u voor uw rijvaardigheid gekeurd dient te worden. U kunt contact opnemen met het CBR om u te laten voorlichten waarom zij van mening is dat dit nodig is.

Moet ik voor mijn afspraak naar een laboratorium voor bloed en/of urine onderzoek?

Bloed en/of urine wordt na de afspraak met de psychiater op locatie afgenomen. U hoeft niet eerst naar een laboratorium te gaan.

Wat kost een keuring?

Het onderzoek in verband met onveilig rijgedrag (voorheen vorderingsprocedure) wordt door ons direct verrekend met het CBR en is conform de door de NZA gestelde tarieven.

De keuring voor de Gezondheidsverklaring dient u zelf te betalen. Uw afspraak duurt tussen 20-30 minuten.
Een Gezondheidsverklaring medisch & ADHD/ADD en autisme kost naar verwachting 188,63 euro exclusief BTW. Hiervoor ontvangt u een factuur wanneer de rapportage gereed is voor inzage. Voor een Gezondheidsverklaring alcohol & drugs zijn de kosten naar verwachting 235.78 euro exclusief BTW, plus de laboratoriumkosten voor bloed en/of urine onderzoek.

Voor afspraken vanaf 1 april 2022 geldt dat bij onderzoek naar drugsgebruik alleen laboratoriumonderzoek wordt gedaan naar de specifieke stoffen die door het CBR aan Rijbewijsbelang zijn doorgegeven. Bij cannabisgebruik wordt vanaf 1 april 2022 een THC-COOH bepaling uit bloed gedaan, overige bepalingen m.b.t. drugsgebruik worden uit urine gedaan. Indien het CBR aan Rijbewijsbelang geen specifieke stoffen doorgeeft wordt onderzoek op alle onderstaande stoffen gedaan.

Tarieven voor laboratoriumonderzoek:

Bloedonderzoek

 • Afnamekosten: 15.79 euro exclusief BTW
 • Bij alcoholgebruik: 40.49 euro exclusief BTW
 • Bij cannabisgebruik (THCCOOH): 57.02 euro exclusief BTW

Urine onderzoek (exclusief GHB)

48,76 euro per bepaling exclusief BTW

 • Amfetamines
 • XXTC/MDMA
 • Cocaïne
 • Methadon
 • Opiaten/heroïne
 • Creatinine
 • GHB

Bij meerdere drugsonderzoeken

Bij meer dan 1 drugsbepaling uit urine is het tarief per aanvullende bepaling 26,86 euro exclusief BTW

Confirmatietest
76.63 euro per bepaling exclusief BTW

Bij een herkeuring, 2e onderzoek of gecombineerde onderzoeken geldt een onderzoeksduur van 35 tot 45 minuten en een tarief van 377,23 euro exclusief BTW en de kosten van eventueel laboratoriumonderzoek.

Hoe kan ik betalen?

Wanneer uw rapportage gereed is ontvangt u per email de mogelijkheid om uw rapportage te downloaden na betaling via een betaallink.  De totale directe en indirecte tijd besteed aan uw onderzoek is na afronding bekend en bepalen de uiteindelijke kosten van uw onderzoek.

Wanneer is mijn rapportage klaar?

Rapportages zonder laboratorium onderzoek: U ontvangt de rapportage ongeveer 3 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) nadat u op gesprek bij de psychiater bent geweest. Bijzonderheden m.b.t. uw onderzoek kunnen de termijn waarbinnen u de rapportage ontvangt beïnvloeden.

Rapportages met laboratorium onderzoek (alcohol of drugs): U ontvangt de rapportage ongeveer 4-5 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) nadat u op gesprek bij de psychiater bent geweest. Bijzonderheden m.b.t. uw onderzoek en/of uw bloed-of urineonderzoek kunnen de termijn waarbinnen u de rapportage ontvangt beïnvloeden.

 

Wanneer ontvang ik de uitslag van het CBR?

Na verzending van uw definitieve rapportage zal deze na 1 tot 2 weken in het CBR systeem verwerkt zijn.
Gemiddeld ontvangen klanten van het CBR vervolgens binnen 4 weken bericht over de volgende stap van het CBR. Soms loopt dit op tot ongeveer 16 weken. Voor informatie kunt u bellen met de CBR klantenservice op 088-227 77 00.

Wordt het advies van RijbewijsBelang.nl altijd overgenomen door het CBR?

Nee. Het is uiteindelijk aan de arts van het CBR (de medisch adviseur) om te beslissen over uw rijgeschiktheid.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR op 088-2277700.

Wat als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring of de beslissing van het CBR?

Wanneer u het niet eens met de uitslag van de keuring of de beslissing van het CBR dan heeft u het recht om daartegen in bezwaar gaan of een herkeuring/tweede onderzoek aan te vragen. Deze procedure loopt via het CBR.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR via telefoonnummer 088 227 7700.

Heb ik recht op inzage van het keuringsrapport?

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van het zogenaamde ‘inzagerecht’. Dit houdt in dat u desgewenst, vóór verzending naar het CBR, een kopie krijgt van het conceptverslag. U kunt daarmee niet alleen kennisnemen van de conclusies van het keuringsonderzoek, maar tevens kunt u aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten, zoals bijvoorbeeld een onjuiste naam of (geboorte)datum. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR.

Wat houdt het recht op blokkering van het keuringsrapport in?

Als u gebruik maakt van het inzagerecht kunt u ook nagaan of u eventueel een beroep wilt doen op het ‘blokkeringsrecht’. Het blokkeringsrecht houdt in dat u kunt bepalen dat het rapport niet wordt verzonden aan het CBR. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. Dit betekent dat het CBR gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven. U mag pas weer rijden indien u na die periode opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Kan ik mijn afspraak wijzigen of verzetten?

Stuur direct een bericht naar info@rijbewijsbelang.nl.
Binnen 48 uur na het maken van de afspraak kunt u de afspraak kosteloos verzetten. Daarna wordt er per verzette afspraak 17.50 euro (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.
Indien u de gemaakte afspraak korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de afspraak afzegt of niet op de afspraak verschijnt, brengen wij het volgende no-show tarief in rekening: 104,63 euro (excl. BTW)

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Uw opmerkingen/klachten nemen wij serieus en zien wij als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Dit is wat u kunt doen:

 1. Indienen van een klacht bij Rijbewijsbelang.nl
  Uw uiting van ontevredenheid verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken via info@rijbewijsbelang.nl, ter attentie van de algemeen directeur.
 2. Behandeling van een klacht door Rijbewijsbelang.nl
  Wij zullen uw klacht intern in behandeling nemen door wederhoor te plegen bij de betrokkenen waarop uw klacht betrekking heeft. Deze betrokkenen zullen een antwoord op uw schrijven formuleren en de klacht afhandelen, in overleg met de medisch directeur van Rijbewijsbelang.nl of, wanneer uw klacht op de bedrijfsvoering van Rijbewijsbelang.nl betrekking heeft, de algemeen directeur. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven.