Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een overzicht van vragen en antwoorden over de keuringen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Waarom moet ik gekeurd worden?

Het CBR heeft aangegeven dat u voor uw rijvaardigheid gekeurd dient te worden. U kunt contact opnemen met het CBR om u te laten voorlichten waarom zij van mening zijn dat dit nodig is.

Wat kost een keuring?

Het onderzoek in verband met onveilig rijgedrag (voorheen vorderingsprocedure) wordt door ons direct verrekend met het CBR en is conform de door de NZA gestelde tarieven. Uw afspraak duurt in de regel tussen 35-45 minuten.

De keuring voor de Gezondheidsverklaring dient u zelf te betalen. Uw afspraak duurt tussen 20-30 minuten.
Een Gezondheidsverklaring medisch & ADHD/ADD en autisme kost in 2021 naar verwachting 230,32 euro exclusief btw. Voor een Gezondheidsverklaring alcohol & drugs geldt hetzelfde tarief, plus de laboratoriumkosten voor bloed en/of urine onderzoek.
In uw rapportage wordt de totale duur van uw keuring genoteerd. Indien na het opstellen van uw keuring blijkt dat de totale duur van uw keuringen en/of het opstellen van uw rapportage korter duurde dan de tijd die u heeft afgerekend, dan wordt het te veel betaalde bedrag aan u terugbetaald.

Bij een herkeuring, 2e onderzoek of gecombineerde onderzoeken geldt een onderzoeksduur van 35 tot 45 minuten en een tarief van 368,50 euro exclusief BTW.

U dient de kosten na afloop van het onderzoek bij ons te pinnen, contact betalen is niet mogelijk.

Kan ik ook contant betalen?

Nee, u kunt alleen pinnen. Dit doen we in verband met de veiligheid van onze medewerkers.

Wanneer is mijn rapportage klaar?

Keuringen in het kader van alcohol & drugs:
Als tijdens uw gesprek de uitslagen van het laboratorium onderzoek al bekend zijn dan ontvangt u de rapportage ongeveer 3 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) nadat u op gesprek bent geweest. Als de uitslagen van het laboratorium onderzoek pas na uw gesprek bekend zijn, dan ontvangt u de rapportage ongeveer 4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) na ontvangt van de uitslagen. Het is dus van belang dat u zo snel mogelijk bloed laat afnemen. Wij kunnen u vertellen welk laboratorium de uitslag het snelst binnen kan hebben.

Medische keuringen:
U ontvangt de rapportage ongeveer 3 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) nadat u op gesprek bent geweest.

Mogelijke vertragingen i.v.m. de uitbraak van het corona virus
De uitbraak van het corona virus kan mogelijk gevolgen hebben voor de doorlooptijd van uw rapportage, bijvoorbeeld wanneer meerdere werknemers van Rijbewijsbelang.nl ziek tegelijkertijd ziek zouden worden. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Wanneer ontvang ik de uitslag van het CBR?

Na verzending van uw definitieve rapportage zal deze na 1 tot 2 weken in het CBR systeem verwerkt zijn.
Gemiddeld ontvangen klanten van het CBR vervolgens binnen 4 weken bericht over de volgende stap van het CBR. Soms loopt dit op tot ongeveer 16 weken. Voor informatie kunt u bellen naar de CBR klantenservice op 088-227 77 00.

Wordt het advies van RijbewijsBelang.nl altijd overgenomen door het CBR?

Nee. Het is uiteindelijk aan de arts van het CBR (de medisch adviseur) om te beslissen over uw rijgeschiktheid.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR op 088-2277700.

Wat als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring of de beslissing van het CBR?

Wanneer u het niet eens met de uitslag van de keuring of de beslissing van het CBR dan heeft u het recht om daartegen in bezwaar gaan of een herkeuring/tweede onderzoek aan te vragen. Deze procedure loopt via het CBR.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR via telefoonnummer 088 227 7700.

Heb ik recht op inzage van het keuringsrapport?

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van het zogenaamde ‘inzagerecht’. Dit houdt in dat u desgewenst, vóór verzending naar het CBR, een kopie krijgt van het conceptverslag. U kunt daarmee niet alleen kennisnemen van de conclusies van het keuringsonderzoek, maar tevens kunt u aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten, zoals bijvoorbeeld een onjuiste naam of (geboorte)datum. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR.

Wat houdt het recht op blokkering van het keuringsrapport in?

Als u gebruik maakt van het inzagerecht kunt u ook nagaan of u eventueel een beroep wilt doen op het ‘blokkeringsrecht’. Het blokkeringsrecht houdt in dat u kunt bepalen dat het rapport niet wordt verzonden aan het CBR. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. Dit betekent dat het CBR gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven. U mag pas weer rijden indien u na die periode opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Kan ik mijn afspraak wijzigen of verzetten?

Binnen 24 uur na maken van de afspraak kunt u deze kosteloos verzetten. Daarna wordt er per verzette afspraak 15.00 euro (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.
Indien u de gemaakte afspraak korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de afspraak afzegt of niet op de afspraak verschijnt, brengen wij het volgende no-show tarief in rekening:

Keuring Gezondheidsverklaring: 80 euro (excl. BTW)

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Uw opmerkingen/klachten nemen wij serieus en zien wij als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Dit is wat u kunt doen:

  1. Indienen van een klacht bij Rijbewijsbelang.nl
    Uw uiting van ontevredenheid verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken via info@rijbewijsbelang.nl, ter attentie van de algemeen directeur.
  2. Behandeling van een klacht door Rijbewijsbelang.nl
    Wij zullen uw klacht intern in behandeling nemen door wederhoor te plegen bij de betrokkenen waarop uw klacht betrekking heeft. Deze betrokkenen zullen een antwoord op uw schrijven formuleren en de klacht afhandelen, in overleg met de medisch directeur van Rijbewijsbelang.nl of, wanneer uw klacht op de bedrijfsvoering van Rijbewijsbelang.nl betrekking heeft, de algemeen directeur. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven.