Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een overzicht van vragen en antwoorden over de keuringen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Het CBR heeft aangegeven dat u voor uw rijvaardigheid gekeurd dient te worden. U kunt contact opnemen met het CBR om u te laten voorlichten waarom zij van mening zijn dat dit nodig is.

De keuring voor de Vorderingsprocedure alcohol & drugs wordt door ons direct verrekend met het CBR.

Het tarief voor de Vorderingsprocedure is conform het NZA-beleid 2019. Uw afspraak duurt in de regel tussen 35-45 minuten.

De keuring voor de Gezondheidsverklaring dient u zelf te betalen.

Een Gezondheidsverklaring medisch & ADHD/ADD en autisme kost naar verwachting 218.61 euro exclusief btw. Voor een Gezondheidsverklaring alcohol & drugs geldt hetzelfde tarief, plus de laboratoriumkosten voor bloed en/of urine onderzoek.

Bij een herkeuring, 2e onderzoek of gecombineerde onderzoeken geldt een onderzoeksduur van 35 tot 45 minuten en een tarief van 262,35 euro (exclusief BTW).

Het tarief voor de Gezondheidsverklaring is conform het NZA-beleid 2019. Uw afspraak duurt tussen 20-30 minuten.

U kunt de kosten na afloop van het onderzoek bij ons pinnen, contact betalen is niet mogelijk.

Nee, u kunt alleen pinnen. Dit doen we in verband met de veiligheid van onze medewerkers.

Keuringen in het kader van alcohol & drugs:
Als tijdens uw gesprek de uitslagen van het laboratorium onderzoek al bekend zijn dan ontvangt u de rapportage 3 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) nadat u op gesprek bent geweest. Als de uitslagen van het laboratorium onderzoek pas na uw gesprek bekend zijn, dan ontvangt u de rapportage 3 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) na ontvangt van de uitslagen. Het is dus van belang dat u zo snel mogelijk bloed laat afnemen. Wij kunnen u vertellen welk laboratorium de uitslag het snelst binnen kan hebben.

Medische keuringen:
U ontvangt de rapportage 3 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer duren) nadat u op gesprek bent geweest.

Het CBR stuurt u binnen 4 weken na ontvangst van onze rapportage uw voorlopige uitslag.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR op 0900-0210

Nee. Het is uiteindelijk aan de arts van het CBR (de medisch adviseur) om te beslissen over uw rijgeschiktheid.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR op 088-2277700

Wanneer u het niet eens met de uitslag van de keuring of de beslissing van het CBR dan heeft u het recht om daartegen in bezwaar gaan of een herkeuring/tweede onderzoek aan te vragen. Deze procedure loopt via het CBR.
Voor informatie kunt u bellen met het CBR via telefoonnummer 088 227 7700.

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van het zogenaamde ‘inzagerecht’. Dit houdt in dat u desgewenst, vóór verzending naar het CBR, een kopie krijgt van het conceptverslag. U kunt daarmee niet alleen kennisnemen van de conclusies van het keuringsonderzoek, maar tevens kunt u aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten, zoals bijvoorbeeld een onjuiste naam of (geboorte)datum. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR.

Als u gebruik maakt van het inzagerecht kunt u ook nagaan of u eventueel een beroep wilt doen op het ‘blokkeringsrecht’. Het blokkeringsrecht houdt in dat u kunt bepalen dat het rapport niet wordt verzonden aan het CBR. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. Dit betekent dat het CBR gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven. U mag pas weer rijden indien u na die periode opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Binnen 24 uur na maken van de afspraak kunt u deze kosteloos verzetten. Daarna wordt er per verzette afspraak 15.00 euro (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.
Indien u de gemaakte afspraak korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de afspraak afzegt of niet op de afspraak verschijnt, brengen wij de volgende no-show tarieven in rekening:

Keuring Gezondheidsverklaring: 78 euro (excl. BTW)
Keuring Vorderingsprocedure medisch: 97,01 euro (excl. BTW)

Staat uw vraag er niet bij of ondervindt u problemen? Neem contact op met het secretariaat van Rijbewijsbelang. We helpen u graag verder.

Neem contact op

contact opnemen

Voor het maken van een afspraak of voor vragen, belt u met:

088 - 600 31 00

We helpen u graag verder!